pierwsza polska aplikacja oceniająca przystępność tekstu

Jak to działa?

FOG a polski system edukacji

Znajdziesz nas w Google+

Wszelkie prawa zastrzeżone. Aplikacja FOG-PL adresowana jest do autorów tekstów publicznych oraz do wszystkich osób zainteresowanych pracą nad własnym stylem. W celach niekomercyjnych można z niej korzystać bez ograniczeń. Użycie komercyjne dopuszczamy w odniesieniu do autorów tworzących teksty adresowane do ogółu społeczeństwa, tj. urzędników, dziennikarzy, twórców reklam itp. W każdym innym przypadku użycie komercyjne bez zgody autorów jest niedozwolone. W szczególności zabronione jest wykorzystanie aplikacji do celów szkoleniowych; kontakt: logios.research@gmail.com

Liczba wyświetleń: 50603